Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Київський обласний центр зайнятості

 

 

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

02100, м. Київ, пров. Будівельників, 5а, каб. 108

 

 

3.

Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 0900 – 1800;
п’ятниця - 0900 – 1645.

Обідня перерва з 1300 – 1345.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

 

4.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 292-39-89

е-mail: ins@koblcz.gov.ua

https://kir.dcz.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

 

Умови отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Застосування роботодавцем праці іноземців та осіб без громадянства

7.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява про продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

- документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

   Документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець подає заяву про продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства разом з документами, які до неї додаються особисто або через уповноважену ним особу не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Територіальний орган надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про продовження дії дозволу та документів, що подаються разом з відповідною заявою.

 

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

 

 

У разі платності

10.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»

 

11.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу становить:

1) для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

2) для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

3) для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата за продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

12.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Оплата здійснюється суб’єктом звернення за такими реквізитами:

Отримувач: Київський обласний центр зайнятості

Код ЄДРПОУ 03491085

ГУДКСУ у Київській обл.

р/р UA838999980000355419304110001

Призначення платежу код 50040400; - плата за видачу/продовження дозволу на застосування праці іноземця (ПІБ)

 

13.

Строк надання адміністративної послуги

Територіальний орган приймає рішення в строк - три робочих дні з дня отримання відповідної заяви про продовження дії дозволу.

 

 

14.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про продовження дії дозволу

1) Подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

 

 

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

 

 

16.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 

Дія дозволу продовжується на строк:

1) дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки - для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, а саме: іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;

випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; іноземні працівники творчих професій; іноземні ІТ-професіонали;

 

2) дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки - для відряджених іноземних працівників;

3) дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

4) дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік - для всіх інших іноземних найманих працівників.

 

17.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів територіальний орган надсилає роботодавцю копію рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

 

         

 

 

 

________________________________