Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Київський обласний центр зайнятості

 

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

02100, м. Київ, пров. Будівельників, 5а, каб. 108

 

3.

Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 0900 – 1800;
п’ятниця - 0900 – 1645.

Обідня перерва з 1300 – 1345.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

4.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 292-39-89

е-mail: ins@koblcz.gov.ua

https://kir.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

Умови отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

- Зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

- оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

- зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

7.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

2) роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

     у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

     у разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства, - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

     у разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту)

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець подає заяву про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства разом з документами, які до неї додаються особисто або через уповноважену ним особу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення».

Територіальний орган надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про внесення змін до дозволу та документів, що подаються разом з відповідною заявою

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

10.

Строк надання адміністративної послуги

Територіальний орган приймає рішення в строк - три робочих дні з дня отримання відповідної заяви про внесення змін до дозволу

11.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про внесення змін до дозволу

1) Подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

 

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

14.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів територіальний орган надсилає роботодавцю копію рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення.

       

 

 

________________________________