Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Київський обласний центр зайнятості

 

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

02100, м. Київ, пров. Будівельників, 5а, каб. 108

 

3.

Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 0900 – 1800;
п’ятниця - 0900 – 1645.

Обідня перерва з 1300 – 1345.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

4.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 292-39-89

е-mail: ins@koblcz.gov.ua

https://kir.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

 

Умови отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

1) Трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства

7.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Роботодавцем до територіального органу подається письмова заява про скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення»

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець подає заяву про скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства разом з документами, які до неї додаються особисто або через уповноважену ним особу

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

10.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

       

 

 

________________________________