Якщо Ви набули  професійних знань, умінь і навичок,  не регламентованих місцем набуття, строком та формою навчання, і маєте бажання  завершити  таке навчання   через присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій, пропонуємо звернутися  до центрів зайнятості, які організовують роботу з підтвердження кваліфікацій

 

 

Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями – це механізм, спрямований на забезпечення соціального захисту та конкурентоспроможності населення України на ринку праці.

 В Україні шляхом неформального навчання робітничі професії фактично здобуває третина працівників, водночас відсутність підтвердження результатів навчання є суттєвим фактором низької мобільності та вартості робочої сили на ринку праці. Разом з тим сьогодні на ринку праці значно високі потреби роботодавців в  кваліфікованих кадрах за робітничими професіями.

Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями дозволить людині:

- визнати рівень робітничої кваліфікації незалежно від способу її отримання;

- розширити можливості працевлаштування;

- скоротити терміни професійного навчання.

Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340.

Згідно із Порядком, за результатами підтвердження результатів неформального навчання особі видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання (у разі підтвердження окремих умінь і навичок) встановленого зразка.

 

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями може здійснюватися за рахунок:

  • власних коштів особи;
  • коштів роботодавця - у разі підтвердження професійної кваліфікації направленого працівника.

 

Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2013 № 886, зареєстровано в Міністерстві юстиції України                               09.01.2014  за № 5/24782.

 

Які є в Україні суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями?

 Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 16.03.2016 № 256, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 455/28585.

 Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничою професією «кухар», діапазон розрядів 3-6, включає:

  • Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Державний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Вище професійне училище № 33 м. Києва.

 

Куди необхідно звернутися особам, які бажають підтвердити результати неформального професійного навчання  за робітничими професіями або роботодавцям для підтвердження кваліфікації працівників?

Особи, які бажають підтвердити результати неформального професійного навчання  за робітничими професіями або роботодавці для підтвердження кваліфікації працівників мають звернутись до центру зайнятості, де їм безоплатно нададуть необхідну інформацію щодо можливості підтвердження кваліфікації та направлення (за вибором особи або роботодавця) до суб’єкта  підтвердження.