Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви про продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та документів, поданих разом із заявою (далі - заява)

Провідні інспектори відділу

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день подання заяви приймає та реєструє її за описом, який надається роботодавцю одразу після прийняття від нього заяви

 

 

2.

Розгляд заяви, поданої суб’єктом звернення

(стаття 428 Закону України «Про зайнятість населення)

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні інспектори відділу

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви здійснює її перевірку на наявність підстав для зупинення розгляду

3.

Розгляд та прийняття рішення щодо продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні інспектори відділу;

 

Керівник або його заступник відповідно до розподілу обов'язків

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації документів

4.

Повідомлення суб’єкта звернення та розміщення на офіційному веб-сайті інформації про прийняте рішення

Провідні інспектори відділу

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття рішення

У разі відмови у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) суб’єкту звернення не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення