03.08.2022 | 14:04

У період воєнного стану законодавець приймає нові закони та вносить зміни у вже діючі з метою приведення норм законодавства до реалій сьогодення.

Одним із таких законів є Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки», який набрав чинності 1 липня 2022 року.

У змінах до Закону зазначено:

✔Особи мають право здобувати повні або часткові професійні кваліфікації без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку вони можуть здобути безоплатно в будь-який інший час упродовж життя за будь-якою формою здобуття освіти.

✔Перелік професійних кваліфікацій, що можуть здобуватися без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, формується Національним агентством кваліфікацій.

✔Особа має право впродовж життя безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше.

✔До завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років особа має право безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою професією, якщо за станом здоров’я вона втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, або якщо надано запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, або в інших випадках, передбачених законодавством. При цьому обласні та районні органи влади повинні сприяти в межах своїх повноважень працевлаштуванню таких випускників.

✔Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовляти особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення з підстави відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

✔Освітні програми з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників впродовж життя, можуть бути спрямовані на здобуття повних та/або часткових професійних кваліфікацій.

 

Враховуючи вищевказане, рекомендуємо випускникам більш уважно поставитися до вирішення питання свого працевлаштування. Зокрема, ознайомитися зі станом та тенденціями розвитку регіонального ринку праці, його професійної структури, поточні та перспективної потреби області в працівниках у професійному/кваліфікаційному розрізі.

Ви можете ознайомитись з інформацією щодо стану ринку праці Київщини та актуальними подіями на наших:

 Фейсбук-сторінці:  https://www.facebook.com/kyivobl

 Інстаграм-сторінці: https://www.instagram.com/kobl_cz/

на сайті Київського ОЦЗ  https://kir.dcz.gov.ua/

Отримайте онлайн консультацію за допомогою телеграм-каналу Київського обласного центру зайнятості: https://t.me/+fnLlSCkuIls1ZjVi

Чат-бот Київського обласного центру зайнятості: @test1874661bot