При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

14.02.2018

Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій” (далі - Закон) внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про зайнятість населення” та “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. Закон опубліковано у газеті “Голос України” 27.06.2017 (№ 116).

15.09.2017

Звертаємо увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 13 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858» внесено зміни до форм заяв про отримання (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858) та продовження (Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.    № 858) дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18.01.2022

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
_____________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

15.11.2017