Інформуємо, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі - Закон ) установлено у 2021 році прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2021 року — 2270 гривень.

Також, Законом установлено у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 липня —6500 гривень.

Враховуючи вищезазначене, розмір плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у 2021 році становить:

30.12.2020

При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

14.02.2018

Київський обласний центр зайнятості звертає увагу роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства, що 01.01.2018р. набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» № 2246-VIII, яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року у розмірі - 1762 грн та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня  3723 грн.

02.01.2018

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
_____________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

15.11.2017

Київський обласний центр зайнятості звертає увагу роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства, що 1 січня 2019 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» №2629-VIII, яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2019 року у розмірі - 1921 грн. та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня 2019 року - 4173 грн.

17.12.2018

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою 7 грудня і підписаний Президентом України 30 грудня 2017 року. З 1 січня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить на одну особу в розрахунку на місяць - 1762 гривні, а розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня - 3723 гривні.

14.02.2018

Київський обласний центр зайнятості звертає увагу роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства, що у відповідності до частин першої та третьої статті 422, частини першої статті 425 Закону України “Про зайнятість населення”, Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб б

28.11.2017

Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій” (далі - Закон) внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про зайнятість населення” та “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. Закон опубліковано у газеті “Голос України” 27.06.2017 (№ 116).

15.09.2017