Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
_____________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

15.11.2017

Інформуємо, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі - Закон ) установлено у 2021 році прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2021 року — 2270 гривень.

Також, Законом установлено у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня —6500 гривень.

Враховуючи вищезазначене, розмір плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у 2021 році становить:

30.12.2020

При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

14.02.2018

Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій” (далі - Закон) внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про зайнятість населення” та “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. Закон опубліковано у газеті “Голос України” 27.06.2017 (№ 116).

15.09.2017