Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій” (далі - Закон) внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про зайнятість населення” та “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. Закон опубліковано у газеті “Голос України” 27.06.2017 (№ 116). Закон набирає чинності через 3 місяці з дати публікації – 27.09.2017. Зокрема, внесено зміни та доповнення до статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України. Згаданими змінами передбачено, що праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців (в т.ч. юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців), за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - дозвіл) на кожній посаді. Для отримання дозволу роботодавець подає до регіонального центру зайнятості такі документи: 1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; 2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; 3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; 4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає передбачені законом документи. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи: 1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України; 2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; 3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися. Дозвіл видається на строк: 1) дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки - для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 421 цього Закону; 2) дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки - для відряджених іноземних працівників; 3) дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв; 4) дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік - для всіх інших іноземних найманих працівників. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить: 1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; 2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; 3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи. Роботодавець може отримати дозвіл, за умови встановлення заробітної плати у розмірі не менш як: 1) п’ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34 , 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту"; 2) десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці: 1) іноземних високооплачуваних професіоналів; 2) засновників та/або учасників, та/або бенефіціарїв (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні; 3) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; 4) іноземних працівників творчих професій; 5) іноземних ІТ-професіоналів. Отримувати дозвіл потрібно на кожну посаду, однак праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи. Разом з тим, іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначеній дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року. Більш детальну інформацію можна отримати звернувшись за консультацією до фахівців відділу організації надання послуг роботодавцям Київського обласного центру зайнятості за телефоном: (044)296-14-26.