Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності та трансформація існуючих, а також зміну економічних відносин і оформлення нових ринків.

16.02.2018

Сьогодні сільськогосподарські професії помилково мало користуються популярністю, але в подальшому їх престиж буде зростати. Новітні технології дозволять ефективно обробляти сільськогосподарські угіддя, людям будуть допомагати роботи, автоматизовані системи та безпілотне обладнання. Агрономи, селекціонери, фахівці з генної інженерії будуть дуже затребувані в майбутньому десятиріччі.

Агрокібернетик. Висококваліфікований фахівець з впровадження нових технологій, що займається інформатизацією і автоматизацією сільськогосподарських підприємств.

16.02.2018

Аналітик з інвестицій

Розробка інвестиційних проектів та планів їх реалізації.

Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі стратегії розвитку підприємства – ключові завдання цього фахівця.

16.02.2018

Робототе́хніка (від «робот» і «техніка»; англ. robotics) − прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів). Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у тому числі для заміни людини при виконанні важких і небезпечних робіт.

16.02.2018

Зростання шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища.

16.02.2018

Земля швидко стає планетою міст, а не сіл. За інформацією ООН, в 2009 році число городян перевищило число сільських жителів. В 2025 році частка міського населення зросте до 77%. Причому більша частина приросту припаде на країни, що розвиваються. За даними PricewaterhouseCooper's, в 2005 році 100 найбільших міст світу виробляли 25% світового ВВП, а в 2008-му вже 30%. Населення 30 найбільших мегаполісів до 2025 року виросте на 27%. Планувати, будувати і обслуговувати нові, що швидко ростуть, мегаполіси повинен буде клас спеціалістів, які вміють створювати комфортне міське середовище.

16.02.2018

Нові технології активно впроваджуються в сферу медицини. Досягнення генної інженерії, молекулярної біології, нано- і біотехнологій, робототехніки використовуються для раннього діагностування захворювань, лікування, створення органів і штучних, електронних імплантатів, протезування та ін. Вбачається, що розвиток штучного інтелекту створить передумови для надання консультаційних медичних послуг он-лайн з високим ступенем вірогідності тощо. У зв’язку з цим змінюється сутність професійних завдань та виникають нові професії.

16.02.2018

Для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, необхідно:

♦       

вірно визначити професію, напрям своєї зайнятості,

♦       

бути професіоналом своєї справи, фінансово грамотною особистістю.

 В умовах сьогодення, а тим більше з урахуванням майбутнього, на нашу цінність на ринку праці впливатимуть:

⇒        

16.02.2018