Індустріальна епоха змінилась на інформаційну.

Молоді фахівці потребують нових  навичок: вміння критично мислити, творчо розв’язувати проблеми, швидко пристосовуватись до нових технологій та легко адаптуватись до правил мінливого світу.

Тож після навчання від дітей потребують гнучкості, ініціативності та лідерських якостей.

На жаль, більшість звикли пестувати професійні навички, або як зараз говорять – «тверді навички».

23.10.2021

Зростання шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища.

16.02.2018

Земля швидко стає планетою міст, а не сіл. За інформацією ООН, в 2009 році число городян перевищило число сільських жителів. В 2025 році частка міського населення зросте до 77%. Причому більша частина приросту припаде на країни, що розвиваються. За даними PricewaterhouseCooper's, в 2005 році 100 найбільших міст світу виробляли 25% світового ВВП, а в 2008-му вже 30%. Населення 30 найбільших мегаполісів до 2025 року виросте на 27%. Планувати, будувати і обслуговувати нові, що швидко ростуть, мегаполіси повинен буде клас спеціалістів, які вміють створювати комфортне міське середовище.

16.02.2018

Нові технології активно впроваджуються в сферу медицини. Досягнення генної інженерії, молекулярної біології, нано- і біотехнологій, робототехніки використовуються для раннього діагностування захворювань, лікування, створення органів і штучних, електронних імплантатів, протезування та ін. Вбачається, що розвиток штучного інтелекту створить передумови для надання консультаційних медичних послуг он-лайн з високим ступенем вірогідності тощо. У зв’язку з цим змінюється сутність професійних завдань та виникають нові професії.

16.02.2018

Для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, необхідно:

♦       

вірно визначити професію, напрям своєї зайнятості,

♦       

бути професіоналом своєї справи, фінансово грамотною особистістю.

 В умовах сьогодення, а тим більше з урахуванням майбутнього, на нашу цінність на ринку праці впливатимуть:

⇒        

16.02.2018

Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності та трансформація існуючих, а також зміну економічних відносин і оформлення нових ринків.

16.02.2018

Сьогодні сільськогосподарські професії помилково мало користуються популярністю, але в подальшому їх престиж буде зростати. Новітні технології дозволять ефективно обробляти сільськогосподарські угіддя, людям будуть допомагати роботи, автоматизовані системи та безпілотне обладнання. Агрономи, селекціонери, фахівці з генної інженерії будуть дуже затребувані в майбутньому десятиріччі.

Агрокібернетик. Висококваліфікований фахівець з впровадження нових технологій, що займається інформатизацією і автоматизацією сільськогосподарських підприємств.

16.02.2018

Аналітик з інвестицій

Розробка інвестиційних проектів та планів їх реалізації.

Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі стратегії розвитку підприємства – ключові завдання цього фахівця.

16.02.2018

Робототе́хніка (від «робот» і «техніка»; англ. robotics) − прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів). Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у тому числі для заміни людини при виконанні важких і небезпечних робіт.

16.02.2018