Аналітик з інвестицій

Розробка інвестиційних проектів та планів їх реалізації.

Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі стратегії розвитку підприємства – ключові завдання цього фахівця.

Вже сьогодні в Україні діють інвестиційні компанії, де працюють консультанти з інвестицій. Праця і аналітика, і консультанта з інвестицій мають багато спільного. Основне в ній – професіоналізм у царині управління активами (коштами) з метою отримання прибутку.

Отже, до обов'язків даного фахівця в першу чергу входить аналіз фінансових активів з метою визначення їхніх інвестиційних характеристик і видача рекомендацій в сфері керування інвестиціями, керування портфелем цінних паперів, фінансового менеджменту і т. п. Кінцевим споживачем результатів професійної діяльності фахівця є потенційний інвестор, який оперує на фінансових ринках, - фізична або юридична особа.

Цей фахівець завжди перебуває на боці інвестора - приватної особи або організації - і керується його інтересами. З врахуванням загальної фінансової ситуації клієнта і його інвестиційних завдань він допомагає сформувати комплексну програму інвестування, яка включає різні напрямки. Вирішення даних питань припускає розгляд можливостей вкладення грошей у такі фінансові інститути, як: страхування, інвестиційні фонди, цінні папери,  банківські продукти,  пенсійні нагромадження, тощо.

Важливою складовою діяльності фахівця є: розрахунок економічного ефекту від певного проекту, порівняльний аналіз можливих альтернатив реалізації проекту, консультації з приводу поточної ситуації на фінансовому ринку та можливих умов потенційних інвесторів, а також перелік тих потенційних інвесторів і кредиторів, які можуть бути зацікавлені в співробітництві підприємством, розробка оптимальних варіантів фінансування проекту з розрахунком грошових потоків за проектом, графіка його фінансування партнерами, розрахунків за кредитами і позиками, розробка пропозицій з оптимізації фінансової частини, проекту з огляду на зниження податкового тягаря, скорочення процентних та інших витрат. підготовка необхідної документації для презентації проекту перед потенційними інвесторами та кредиторами (бізнес-план, інвестиційний меморандум, техніко-економічне обґрунтування), участь у переговорах з потенційними інвесторами, кредиторами або покупцями бізнесу, супровід інвестиційного проекту весь період його реалізації та здійснення поточної роботи щодо залучення фінансування й оптимізації фінансової частини проекту.

 

Фахівець з альтернативних валют

Вже сьогодні поруч зі звичними нам грошима в світі використовується криптовалюта. У прогнозованому майбутньому найбільш цінною валютою може бути «одиниця часу».

Очікується виникнення інших альтернативних валют як міжнародних розрахункових одиниць.

 

 

За матеріалами науково-практичної розробки «Професії майбутнього» Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості

 

Увага!  До майбутнього завжди шлях лежить через  сучасність.  Обов’язково прочитай інформацію щодо сучасних витоків цих професій! 

ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО: до майбутнього через сучасність