Назва професії майбутнього

Сучасні витоки професії майбутнього

Назва професії

Спеціалізація

Приклади навчальних закладів  для отримання освіти у Київській області

Еколог

Екопровідник

Ековожатий

Фахівець з боротьби зі зміною клімату

Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф

 

Еколог

- екологія та охорона навколишнього середовища;

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- біологія;

- прикладна екологія

- Київський національний університет будівництва та архітектури;

- Національний авіаційний університет;

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені

 І. Сікорського;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Міжнародний науково-технічний університет імені
Ю. Бугая;

- Міжнародний Соломонів університет;

- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Екоаудитор

Інженер-технолог + еколог (важливі обидві)

- експлуатація газонафтопроводів та газонафтохранилищ;

- агрономія;

- геодезія та землеустрій;

- лісове і садово-паркове господарство;

- деревооброблювальні технології;

- машинобудування, будівництво, транспортні технології;

- біотехнологія;

- захист рослин;

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

- харчові технології та інженерія;

- хімічна технологія;

- хімічна технологія та інженерія;

- технологічна експертиза та безпека харчової продукції;

- екологія та охорона навколишнього середовища;

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- біологія;

- водні біоресурси;

- гірництво;

- атомна енергетика;

- теплоенергетика.

- Київський національний університет будівництва та архітектури;

- Національний авіаційний університет;

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Міжнародний науково-технічний університет імені
Ю. Бугая;

- Міжнародний Соломонів університет;

- Київський національний університет імені
Т. Шевченка;

- Національний університет харчових технологій;

- Київський національний університет технологій та дизайну;

- Білоцерківський національний аграрний університет

Рециклінг-технолог

Консультант з переробки відходів

Інженер-технолог

- біотехнологія;

- хімічна технологія;

- хімічна технологія та інженерія

- Київський національний університет технологій та дизайну;

- Національний авіаційний університет;

- Національний університет харчових технологій;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України

Парковий еколог

Еколог

- лісове і садово-паркове господарство;

- зелене будівництво і садово-паркове господарство;

- земельне будівництво та садово-паркове господарство

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Київський коледж нерухомості;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Агрокібернетик

Оператор автоматизованої сільгосптехніки

Інженер-технолог

Технік-технолог

- процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;

- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

- електротехніка та електротехнології;

- електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

- механізація і електрифікація сільського господарства

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Немішаєвський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- Таращанський агротехнічний коледж

Агроном-економіст

Агроном + економіст (важливі обидві)

- агрономія;

- економічна кібернетика;

- економіка і підприємництво;

- економіка підприємства;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
 І. Сікорського;

- приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»;

- Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;

- Київський індустріальний коледж;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- Немішаєвський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- ДВНЗ Маслівський аграрний коледж імені
П. Гаркавого  Білоцерківського національного аграрного університету;

- Національний університет Державної податкової служби України;

- Технолого-економічний коледж Білоцерківського аграрного державного університету;

- Ірпінський економічний коледж Національного аграрного університету;

- Київський фінансово-економічний коледж Національного університету Державної податкової служби України;

- Таращанський агротехнічний коледж;

- Білоцерківська філія МАУП

Сільськогосподарський еколог

Агроном + еколог (важливі обидві)

- агрономія;

- екологія та охорона навколишнього середовища;

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- прикладна екологія

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Національний авіаційний університет;

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- Національний університет харчових технологій;

- приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»;

- Київський національний університет будівництва та архітектури;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Фахівці з вирощування генно-модифікованих сільськогосподарських культур, розведення худоби із застосуванням генної інженерії

Вчений-дослідник

- біологія;

- зоологія;

- агрономія

- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- Київський національний університет імені
Т. Шевченка;

- Міжнародний Соломонів університет

Виробник органічних продуктів харчування

Інженер-технолог

Агроном

- харчові технології та інженерія

- агрономія

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

- Національний університет харчових технологій;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Планувальник розумного міста/урбаніст-еколог

Архітектор

- цивільне та промислове будівництво;

- архітектура;

- будівництво і архітектура;

- будівництво мостів та інших штучних споруд

- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

- Київський міжнародний університет;

- Київський національний університет будівництва і архітектури;

- Національний авіаційний університет;

- Київський технікум менеджменту транспортного будування;

- школа урбаністики «CANactions School» (некомерційна міждисциплінарна платформа)

Агропонік/ сіті-фермер

Агроном

- агрономія

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Білоцерківський національний аграрний університет;

- Боярський коледж технології і природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Аналітик інвестиційний

Фахівець з альтернативних валют

Менеджер

- міжнародна економіка;

- економіка і підприємництво;

- фінанси;

- біржова діяльність

- Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;

- Київський економічний інститут менеджменту;

- Київський інститут бізнесу та технологій;

- Київський кооперативний інститут бізнесу і права;

- вищий навчальний заклад університет економіки та права «Крок»;

- Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана;

- Київський національний торговельно-економічний університет;

- Київський національний університет імені
Т. Шевченка;

- Міжнародний науково-технічний університет імені
Ю. Бугая;

- Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;

- Київський індустріальний коледж;

- Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП;

- Березанська філія МАУП;

- Національний університет Державної податкової служби

Тестувальник смарт-систем

Інженер-програміст

- програмне забезпечення систем;

- комп’ютерні науки;

- програмування;

- програмна та системна інженерія;

- програмування для обчислювальної техніки та автоматичних систем

 

- Міжнародний науково-технічний університет імені
 Ю. Бугая;

- Міжнародний Соломонів університет;

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»;

- Київський кооперативний інститут бізнесу і права;

- Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана;

- Київський електромеханічний коледж;

- Київський радіомеханічний коледж Національного авіаційного університету;

- Ржищівський індустріально-педагогічний технікум;

- Васильківський коледж Національного авіаційного університету

Нанодієтолог / молекулярний дієтолог

Лікар

- гастроентерологія

 

- Національний медичний університет імені
 О.О. Богомольця

 

Wellness-консультант для літніх людей

 

Лікар

- фізична реабілітація

- психологія

- Київський медичний університет Української асоціації народної медицини;

- Національний медичний університет імені
 О.О. Богомольця;

- Міжнародно-науковий технічний університет ім.
Ю. Бугая;

- Київський міжнародний університет;

- Київський національний університет імені
Т. Шевченка;

- Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Проектувальник роботів

 

Інженер-конструктор

- інформаційні системи та технології

- інженерія програмного забезпечення

- автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології

- розробка програмного забезпечення

- спеціалізовані курси

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Київський коледж зв'язку

 

Оператор роботів

 

 

- інформаційні системи та технології

- спеціалізовані курси

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
 І. Сікорського;

- Славутицька філія НТУ «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського

Інженер-композитник

 

Інженер-конструктор

 

- інформаційні системи та технології

- автоматика і управління

- приладобудування

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

 - Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

Інженер-електронік

Інженер-електронік

- промислова електроніка;

- мікроелектроніка;

- радіотехніка

- конструювання  електронно-обчислювальної апаратури

- технічна кібернетика

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Київський радіомеханічний коледж Національного авіаційного університету;

- Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

Електротехнік

Електротехнік

- інформатика та обчислювальна техніка

- промислова електроніка

- фізична і біомедична електроніка

- акустоелектроніка

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
 І. Сікорського;

 - Київський радіомеханічний коледж Національного авіаційного університету;

- КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Сервісний інженер з робототехніки

 

Інженер

- інформаційні системи та технології

- спеціалізовані курси

 

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України;

- Славутицька філія НТУ «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського

Оператор безпілотного апарату

 

Оператор безпілотного апарату в ЗСУ

- системи керування літальними апаратами та комплексами

- інформаційно-вимірювальна техніка

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Національний авіаційний університет

Педагог за напрямом «Робототехніка»

 

Вчитель

 

- педагогіка середньої школи (спеціалізація «Вчитель математики», «Вчитель інформатики»)

- інформаційні системи та технології

- спеціалізовані курси

 

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Славутицька філія НТУ «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського;

- Київський університет ім. Б. Грінченка;

- Національний педагогічний університет ім.
М. Драгоманова;

- Гуманітарно-педагогічний коледж Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

- Педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Програміст з робототехніки

 

Інженер-програміст

- Інформаційні системи та технології

- Інженерія програмного забезпечення

- комп'ютерна безпека

- розробка програмного забезпечення

- спеціалізовані курси

-Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;

- Національний транспортний університет;

 - Національний авіаційний університет;

- Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України;

- Київський коледж зв'язку;

- Київський  коледж  комп'ютерних  технологій  та  економіки Національного авіаційного університету

Розробник додатків до телефонів

Інженер-програміст

- інформаційні системи та технології

- спеціалізовані курси

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
 І. Сікорського;

- Міжнародно-науковий технічний університет імені
Ю. Бугая;

- Славутицька філія НТУ «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського

Фахівець з «3Д»

 

- інформаційні системи та технології

- спеціалізовані курси

 

- НТУ «Київський політехнічний інститут» імені
І. Сікорського;

- Міжнародно-науковий технічний університет імені
Ю. Бугая;

- Славутицька філія НТУ «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського