Для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, необхідно:

♦       

вірно визначити професію, напрям своєї зайнятості,

♦       

бути професіоналом своєї справи, фінансово грамотною особистістю.

 В умовах сьогодення, а тим більше з урахуванням майбутнього, на нашу цінність на ринку праці впливатимуть:

⇒        

розвиток інформаційних технологій (виникають нові види комп'ютерного і мобільного обладнання: ноутбуки, КПК, смартфони, iPhone тощо; програмне забезпечення; різновиди безпровідного доступу до мережі Інтернет: WiFi, WiMAX, 3G, 4G, широкосмугові мережі тощо, нові технології сприйняття, у т. ч. віртуальна реальність),

⇒       

крос-функціональність (для більшості вакансій недостатньо мати ґрунтовні знання з однієї сфери, варто володіти знаннями з декількох галузей, а також володіння іноземними мовами),

⇒       

мобільність (готовність до зміни сфери діяльності та навіть місця проживання в зв’язку з цим),

⇒       

нові форми зайнятості (фрі-ланс, аутстафінг та ін.) тощо.

 

Відео про професійні навички майбутнього https://www.youtube.com/watch?v=C4gXRsTT-24

 

 Вже сьогодні у доборі персоналу використовують такі поняття як «тверді» (Hard skills)  і «м’які» (Soft skills) навички. 

До «твердих» навичок відносяться ті, що пов’язані з технікою виконання. Вони притаманні певній категорії професій, це – професійні навички. Людина, яка навчається будь-якому умінню з цієї категорії, здатна доводити дію до автоматизму, оскільки використовує завчасно знайомий шаблон. До таких навичок відносяться: метод “сліпого” друку, вільне використання іноземної мови, шиття одягу за лекалами, керування автомобілем, програмування тощо.

До «м’яких» навичок належать певні особистісні характеристики, які пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми, це – людські якості. Переважно це  комунікативні та управлінські вміння. Наприклад, знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне ставлення, бути гнучким у поведінці, вміти вирішувати проблеми, працювати «під тиском» та в стресових ситуаціях, встановлювати взаємовідносини, працювати в команді, слухати й розуміти співрозмовника, проводити переговори, презентації, вести дискусії тощо. «М’які» навички дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності людини.

На замовлення компанії Microsoft  аналітики склали список 20  навичок, які найчастіше вимагаються роботодавцями від кандидатів на працевлаштування:

1. Навички усного та письмового спілкування.

2. Уміння працювати з Microsoft Office.

3. Уважність до дрібниць.

4. Здатність самостійно вирішувати завдання.

5. Самоініціативність, самомотивованість.

6. Організаторські здібності.

7. Здатність працювати у незалежному режимі.

8. Уміння працювати з Microsoft PowerPoint.

9. Управління проектами.

10. Досвід діяльності, пов’язаної з продажами.

11. Уміння виявляти й вирішувати проблеми.

12. Орієнтація на обслуговування клієнтів.

13. Уміння розподіляти час.

14. Здатність до розвитку бізнесу.

15. Аналітичні навички.

16. Уміння працювати з Microsoft Word.

17. Уміння розмовляти на двох та більше мовах.

18. Розвинені навички міжособистісного спілкування.

19. Робоча етика.

20. Уміння працювати в операційній системі Linux.

Тобто, для успіху і професійної  самореалізації потрібні як «тверді», так і «м’які» навички. Якщо «тверді» навички вам допоможуть опанувати під час навчання у відповідних навчальних закладах, або ви самі можете спробувати опанувати деякі з них (наприклад, вивчити італійську мову самостійно), то здобути «м’які» навички з книжок або просто виконуючи свої функціональні обов'язки, досить проблематично, але можна.

Як розвивати «м’які» навички? В цьому вам допоможуть різноманітні тренінги зі спілкування, мотивації, лідерства, менеджменту, роботи в команді, особистісного розвитку тощо. Також зараз ви можете відвідувати різноманітні майстер-класи з розвитку необхідних навичок.

Щоб бути затребуваними на ринку праці, молодим людям необхідно формувати навички майбутнього. Молодим людям радять розвивати комунікативні здібності, творчість та інноваційність, критичне мислення – саме це стане для них значною конкурентною перевагою в оволодінні професіями майбутнього.

Також одна із важливих порад для молоді – намагатися опанувати якомога більш широкий набір навичок, які не оцінюються навчальною програмою, але є фундаментальними для кожної професії. Це переважно комунікативні та управлінські вміння: наприклад, встановлення відносин, робота в команді, слухання і розуміння співрозмовника, проведення переговорів, навички переконання, ораторське мистецтво, проведення презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем тощо.

Нижче наведені:

♦      

ТОП-5 навичок, які будуть важливими для шукачів роботи у найближчій перспективі;

♦    

  ТОП-8 навичок, необхідних кожній повнолітній людині;

♦      

ТОП-10 навичок за версією експертів Світового економічного форуму.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОП-10 «м’яких» навичок за версією експертів Світового економічного форуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Світовий економічний форум https://www.weforum.org/agenda/2016/06/these-are-the-key-skills-that-job-candidates-lack?utm_content=buffer55a45&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer; https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/

 

Отже:

 Емоційний інтелект – це здатність усвідомлювати власні почуття і емоції, управляти ними та, використовуючи ці знання, взаємодіяти з іншими.

Здатність до ведення переговорів – це уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами, підлеглими, споживачами та партнерами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації, розробки політики та прийняття спільного рішення; вміння надавати інформацію колегам, підлеглим, споживачам та партнерам в усній чи письмовій формі; вміння проводити ділові зустрічі.

Здатність оцінювати ситуацію та приймати рішення – це уміння аналізувати ситуації, їх структури, визначати фактори впливу, тенденції розвитку; вміння обирати та погоджувати найкращі об’єктивні та неупереджені рішення або альтернативні варіанти досягнення поставленої мети, шляхом аналізу, прогнозування та оцінки ситуації і проблем, що її спричинили (ситуаційний аналіз, прийняття управлінських рішень).

Когнітивна гнучкість – це вміння обмірковувати кілька речей одночасно, змінювати припущення, обране під час розв’язання проблеми, якщо змінилась її сутність.

Комплексне вирішення проблем – це вміння шукати, накопичувати необхідну якісну інформацію, здійснювати пошук шляхів вирішення завдань на основі наявної інформації, оцінювати позитивні та негативні наслідки прийняття рішень.

Координація в командіце вміння працювати спільно з іншими.

Креативність – це здатність до творчості, яка може виявлятися у мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість у цілому або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх створення; це процес продукування нових ідей.

Критичне (аналітичне) мислення – уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, ставити під сумнів власні та інші судження, виявляти сильні та слабкі сторони різних підходів до вирішення проблеми.

Орієнтація на надання послуг (клієнтоорієнтованість) – вміння визначати і задовольняти поточні та майбутні потреби клієнтів, орієнтація на результат.

Управління людьми – уміння мотивувати, розвивати та спрямовувати людей до роботи, визначати кращих кандидатів для певної роботи.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ОН-ЛАЙН РЕСУРСИ

 

ДЛЯ САМОНАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕОБХІДНИХ НАВИЧОК:

 

Prometheus (www.prometheus.org.ua)

Skills Academy (http://skillsacademy.com.ua)

Khan Academy (https://uk.khanacademy.org)

 

ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:

Lingualeo (http://lingualeo.com) – англійська мова;

BUSUU (https://www.busuu.com) – англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, португальська, арабська, турецька, польська, японська, китайська, російська;

LINGQ (https://www.lingq.com) – французька, російська, іспанська, німецька, португальська, італійська, японська, шведська, корейська, китайська;

LingvaSkills (http://www.lingva.ua) – англійська мова.

 

 

За матеріалами науково-практичної розробки «Професії майбутнього» Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості