Вхідний номер реєстрації

документів в ЦЗ

Рішення

84/007-14 від 16.01.2021

Зупинено розгляд

    

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства КОЦЗ