Вхідний номер реєстрації

документів в ЦЗ

Рішення

399 від 19.04.2019

Зупинено розгляд

400 від 19.04.2019

Зупинено розгляд

                                                                                                                                                                                       

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства КОЦЗ