Відповідно до чинного законодавства про зайнятість України молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або невійськової (альтернативної) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, відноситься до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Для працевлаштування молоді підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці, та забезпечують їх працевлаштування самостійно або за сприяння державної служби зайнятості.

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування вище зазначених категорій громадян.

Чинне законодавство України визначає сприяння зайнятості молодого населення шляхом сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається; професійної орієнтації та професійного навчання; стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних; створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи.

Так, протягом 2017 року послугами обласної служби зайнятості скористалося 41 863 безробітних особи, в тому числі  175 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та претендують на перше робоче місце, з яких працевлаштовано 39 осіб.